خدایا آسمانت متری چند؟

خدایا آسمانت متری چند؟

وقتی خودت را باور کنی

و روحت را الهی و گرانمایه ببینی ,

خود به خود موجودی می شوی

که می تواند معجزه بیافریند.

آخرین نظرات
نویسندگان

۶ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

توبه

چهارشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۰۵:۰۳ ب.ظ

خدایا

برای تمام نفسهایی که بی تو آمد و رفت

توبه

مظلومی مقام تو تقصیر دشمن است

جمعه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۳۴ ب.ظ

مظلومی مقام تو تقصیر دشمن است

اما غریب بین احباء شدی ببخش....

.....

تقصیر ماست حرمتتان را شکسته اند

زخمی بی تفاوتی ما شدی ببخش...

سجده گاه نماز.....

جمعه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۲، ۰۳:۴۴ ب.ظ

خدا کند که رضایم فقط رضای تو باشد

هوای نفس نباشد همه هوای تو باشد

خدا کند که گذارت فقد به منظر چشمم

که سجده گاه نمازم به جای پای تو باشد...

مجذوبــــــــــــــ خدا

شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۰۸:۳۵ ب.ظ

         گاهی آدم مستقیما مجذوب خــــــــــــــــــــدا نمیشه

      

         مجذوب آدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــی میشه که مجـــــــــــــــــــــــــــــــذوب خداســــــــــــت

    و این یعنــــــــــــــــــــــــــــی خــــــــــــــــــــــــــــدا  می خواد غیر مستقیم

   تو رو ببره پیش خـودشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   و این معــــــــــــــــــــــــــــرکه استـــــــــــ

                     چون هم خــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا رو داری و هم بنــــــــــــــــــــــده ای که 

                                   تورو یاد خـــــــــــــــــــدا می اندازه 

             

قیمت تو بی نهایت است ..........

شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۰۵:۴۶ ب.ظ

قیمت تو به اندازه  خواست توست...

اگر خدا بخواهی، قیمت تو بی نهایت است

و اگر دنیا را بخواهی،

قیمت تو همان است که خواسته ای.........

شیخ رجبعلی خیاط(ره)

معجزه....................

شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۰۵:۲۱ ب.ظ

با تو ام با تو

خدا...!

یه کمی

معجزه کن................