خدایا آسمانت متری چند؟

خدایا آسمانت متری چند؟

وقتی خودت را باور کنی

و روحت را الهی و گرانمایه ببینی ,

خود به خود موجودی می شوی

که می تواند معجزه بیافریند.

آخرین نظرات
نویسندگان

پنجره فولاد

شنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۰۵:۴۴ ب.ظ

دلم را 

گره 

می زنم به پنجره فولادت 

از همین راه دور

شاید که سبز شود دلم 

شاید که باز شود

امسال

رهبر من

دوشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۳۰ ق.ظ

یا امام هادی ادرکنی

يكشنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۷:۳۱ ب.ظ

پشت در حضرت زهراست خدا رحم کند

چهارشنبه, ۱۳ فروردين ۱۳۹۳، ۰۸:۵۲ ب.ظ

بوی دود است که پیچیده  کجا می سوزد

نکند خانه مولاست  خدا رحم کند

همه شهر به این سمت سرازیر شدند

درمیان کوچه غوغاست خدارحم کند

هیزم آورده که آتش بزند این در را

پشت در حضرت زهراست خدا رحم کند

مادر زینب........

دوشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۰۱ ب.ظ

زهرا گمان کنم که زمان سفر شده

خواب و خوراک تو چه قدر مختصر شده

داری برای مرگ خودت میکنی دعا

اما غروب عمر علی جلوه گر شده ...

توبه

چهارشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۰۵:۰۳ ب.ظ

خدایا

برای تمام نفسهایی که بی تو آمد و رفت

توبه

مظلومی مقام تو تقصیر دشمن است

جمعه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۳۴ ب.ظ

مظلومی مقام تو تقصیر دشمن است

اما غریب بین احباء شدی ببخش....

.....

تقصیر ماست حرمتتان را شکسته اند

زخمی بی تفاوتی ما شدی ببخش...

سجده گاه نماز.....

جمعه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۲، ۰۳:۴۴ ب.ظ

خدا کند که رضایم فقط رضای تو باشد

هوای نفس نباشد همه هوای تو باشد

خدا کند که گذارت فقد به منظر چشمم

که سجده گاه نمازم به جای پای تو باشد...

مجذوبــــــــــــــ خدا

شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۰۸:۳۵ ب.ظ

         گاهی آدم مستقیما مجذوب خــــــــــــــــــــدا نمیشه

      

         مجذوب آدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــی میشه که مجـــــــــــــــــــــــــــــــذوب خداســــــــــــت

    و این یعنــــــــــــــــــــــــــــی خــــــــــــــــــــــــــــدا  می خواد غیر مستقیم

   تو رو ببره پیش خـودشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   و این معــــــــــــــــــــــــــــرکه استـــــــــــ

                     چون هم خــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا رو داری و هم بنــــــــــــــــــــــده ای که 

                                   تورو یاد خـــــــــــــــــــدا می اندازه 

             

قیمت تو بی نهایت است ..........

شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۰۵:۴۶ ب.ظ

قیمت تو به اندازه  خواست توست...

اگر خدا بخواهی، قیمت تو بی نهایت است

و اگر دنیا را بخواهی،

قیمت تو همان است که خواسته ای.........

شیخ رجبعلی خیاط(ره)